Dla szóstoklasisty

obraz nr 0

 

TERMIN SPRAWDZIANU PO KL. VI    1 kwietnia 2014 r.

 

obraz nr 0

 

 

obraz nr 0

 
 

 

 Zestawienie uwag egzaminatorów, którzy sprawdzali prace uczniów

I standard – CZYTANIE


 • Pracuj z różnymi tekstami kultury: obrazem, komiksem, czasopismem dla młodzieży, lekturami szkolnymi, słownikami, różnymi utworami literatury pięknej i młodzieżowej.

 • Czytając, zwracaj uwagę na zapamiętywanie poprawnej pisowni trudnych wyrazów, utrwalenie zasad interpunkcji i ortografii.

 • Czytaj uważnie i ze zrozumieniem – opowiedz innym o tym, czego się dowiedziałeś.

 • Ćwicz umiejętność wypowiadania własnych sądów, opinii na różne tematy.

 • Pracuj z tekstem; szukaj w nim różnych danych, np. imion, nazwisk, cech charakteru bohatera, przygód.

 • Ćwicz krótkie formy wypowiedzi.

 • Odróżniaj język potoczny (mówiony i pisany) od języka literackiego.

 • Dbaj o poprawny język, poznawaj znaczenie nowych wyrazów, wzbogacaj słownictwo, szukaj synonimów, naśladuj dobre wzorce.

 • Omawiaj i interpretuj różne utwory, szczególnie poetyckie.

 • Posługuj się terminami, jakie są w słowniczkach na końcu książek.

 • Przed przystąpieniem da zadań z różnych przedmiotów uważnie czytaj polecenia i instrukcje, kieruj się nimi, wykonując zadania.

II standard – PISANIE
 • Pisz zdania pojedyncze rozwinięte zamiast złożonych.

 • Nie powtarzaj wyrazów w bliskim sąsiedztwie.

 • Odpowiadaj dokładnie na pytania.

 • Dobieraj argumenty, by uzasadnić swoje stanowisko.

 • Redaguj teksty o charakterze użytkowym.

III standard–ROZUMOWANIE
 • Ćwicz wykonywanie działań pisemnych.

 • Zawsze próbuj rozwiązać zadania matematyczne – nawet jeśli wydają się trudne do wykonania; każde działanie, każdy punkt może się przydać.

 • Najpierw przeanalizuj zadanie.

 • Ustal sposób jego rozwiązania.

 • Opisz sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą odpowiedniego wyrażenia (arytmetycznego, algebraicznego, równania).

 • Jeśli nie jesteś pewien poprawności rozwiązania, lecz nie masz innego pomysłu, nie przekreślaj tego, co zostało napisane.

 • Wykonuj więcej zadań związanych z obliczeniami procentowymi.

 • Rób obliczenia rachunkowe dotyczące praktycznych sytuacji.

 • Działania matematyczne licz dwa razy.

 • Sprawdź poprawność wyniku z warunkami zadania.

 • Analizuj wyniki obliczeń, oceniaj ich sensowność na każdym etapie rozwiązywania zadań.

 • Odpowiedzi zapisuj zgodnie z poleceniem.

IV standard–KORZYSTANIE Z INFORMACJI
 • Zaglądaj do różnych słowników, encyklopedii, leksykonów, map, atlasów, czasopism itp.

 • Jeśli nie wiesz, jak z tego korzystać, pytaj panią bibliotekarkę.

 • Korzystaj z edukacyjnych stron internetowych i edukacyjnych programów komputerowych.

 • Wybieraj oferty odpowiednie dla swego wieku, zainteresowań i potrzeb.

V standard – WYKORZYSTYWANIE WIEDZY W PRAKTYCE
 • Ćwicz umiejętność wykonywania obliczeń pisemnych i pamięciowych.

 • Zawsze sprawdzaj poprawność wykonanych obliczeń.

 • W zadaniach otwartych rozwiązuj praktyczne problemy, wykorzystuj właściwości liczb, figur geometrycznych, zjawisk (np. temperatura, pola i objętości figur geometrycznych).

Umiejętności ponadprzedmiotowe:
 • Dużo czytaj.

 • Uważnie analizuj treść wszystkich poleceń.

 • Dbaj o staranność i estetykę zapisu części literackiej i działań matematycznych (niestaranność często jest powodem błędów w obliczeniach).

 • Liczy się jakość, nie ilość zapisanego tekstu.


Odwiedziny od 24.10.2005
             0025489


 
 

:: © 2005 made by Krzysztof Dychała & sKaNeR komputery Kielce & mAxDeSigN